top of page

Varför meditera till ljud och musik?

Hörseln är ett sinne som vi inte kan stänga av. Att höra vad som händer runt omkring oss har varit viktigt för vår överlevnad.

Precis som du känner din andning i stunden pågår ljud HÄR och NU. 

Att aktivt lyssna till ljud är ett enkelt och effektivt sätt att förankra sig i nuet.

Ofta lyssnar vi utan att reflektera över det, t ex när vi ligger på en strand och lyssnar till havet. Att lyssna är något som dom flesta av oss tar för givet. Det känns inte som att vi måste prestera. Att lyssna upplevs som enkelt.

BiM

Bakgrundsljuden i BiMis meditationer är framtagna för att stärka ditt fokus. Ibland guidas du till att specifikt lyssna till musiken. 

I meditationsgrupper har jag testat att guida till ljud från naturen, men det visade sig vara enklare att använda denna typ av musik. Den beskrevs som mer neutral än fågelkvitter eller andra naturljud.

 

Free Flow

Under fliken Sounds finns musiken till BiMi utan guidning, Energi, Avslapning och Sömn.

Om du använder appen BiM är du redan bekant med musiken och den förknippas då med att meditera.

Välj ett eget tema du vill fokusera på, vilket skulle kunna vara Förlåtelse, Compassion eller kan du låta dina tankar vandra fritt. Likt molnen på himlen, får flödet av tankar bara passera förbi utan att du styr riktning eller innehåll. 

Du kan också bestämma dig för att rikta din uppmärksamhet till musiken och aktivt lyssna.

Det finns olika sätt att använda dessa meditationer och ha din intention klar för dig när du sätter igång. Dvs att du har bestämt dig för ditt upplägg.

 

Noise

Dessa ljud är till för koncentration, avslappning och sömn. Se vad som passar dig. Läs mer här.

                                                              

bottom of page